ติดต่องาน norawit@insightmarketing.club / 0936191419

Insight Marketing Club

เว็ปไซต์นี้เป็นการสรุปความรู้ด้าน การตลาด/การตลาดดิจิทัล จากในห้องเรียน ถูกเรียบเรียงเป็นเรื่องเล่าถึงนักการตลาดและผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์

แรงบันดาลใจในการเขียน: อาจารย์ ณัฐวรรธน์ ศรีสุข (ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

ประวัติผู้เขียน

สวัสดีครับ ผมชื่อ นรวิชญ์ คงแสงจันทร์ หรือ เรียกชื่อเล่นสั้นๆ ว่า มาร์ชก็ได้ครับ ปัจจุบันมาร์ชศึกษาอยู่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ชั้นปีที่ 2) เว็ปไซต์นี้ผมอยากจะถ่ายทอดความรู้ของผมจากในห้องเรียน สู่นอกห้องเรียนเพื่อเก็บบันทึกไว้ทบทวนตัวเอง และให้ผู้อ่านทุกๆท่าน ได้อ่านหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Digital Marketing กันครับ

เราจะมาเรียนรู้กันตั้งแต่ องค์ประกอบในการขับเคลื่อนธุรกิจ (The mechanic driven business) จนไปถึง การหา Consumer Insight เพื่อนำไปใช้ในเรื่องของการสร้าง Product, Price, Place(Distribution Chanel) และ Promotion ครับ อาจารย์ของผมเคยกล่าวว่า

"หากเราไม่เข้าใจ Consumer Insight หรือว่าเข้าใแบบผิดๆ ก็เหมือนการติดกระดุมเสื้อผิดที่ผิดพลาดตั้งแต่เม็ดแรก"


แต่ในทางธุรกิจ มันไม่เหมือนการติดกระดุมเสื้อหรอกครับ ที่สามารถแก้ไขใหม่ได้ตลอดเวลา กว่าเราจะรู้ตัว ก็สูญเสียต้นทุน สูญเสียเวลา และเสียโอกาสที่เราสามารถทำเรื่องอื่นๆได้ ถึงตอนนี้เรามาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ 😊


นรวิชญ์ คงแสงจันทร์

นักศึกษาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล

(เจ้าของเว็ปไซต์ Insight Marketing Club)

Carousel imageCarousel image