ติดต่องาน norawit@insightmarketing.club / 0936191419

Insight Marketing Club

เว็ปไซต์นี้เป็นการสรุปความรู้ด้าน การตลาด/การตลาดดิจิทัล จากในห้องเรียน ถึงผู้อ่านและนักการตลาดที่สนใจ

แรงบันดาลใจในการเขียน: อาจารย์ ณัฐวรรธน์ ศรีสุข (ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

พัฒนา Skills การขาย และเจาะใจผู้บริโภคด้วย Types of Motivation (End - Need&Motive)

Written By Norawit Kongsaengjan 30/10/2021

มาถึงใน Parts สุดท้ายสำหรับเรื่อง การสร้างแรงจูงใจ(Need&Motive) โดยใน Parts ที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค ถ้าท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้อ่านสามารถกดอ่านได้ที่ลิงค์นี้นะครับ ทำธุรกิจ ขายของออนไลน์ต้องรู้ Consumer Behavior คืออะไร ? (Part 1 - Needs & Motivation) วันนี้มาร์ชจะพาผู้อ่านทุกท่านมาพัฒนา Skills การขายและวิธีเจาะใจผู้บริโภคไปด้วยกันนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องแยกประเภทของแรงจูงใจก่อนครับ ถึงจะตอบสนองความต้องของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับ Type of Motivation (ประเภทแรงจูงใจ) กันเลยครับ


Type of Motivation

Primary Motive: แรงจูงใจขั้นปฐมภูมิ คือ แรงจูงใจทางด้านร้างร่างกายที่ส่งผลในเชิงกายภาพ (Physical)

เช่น ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร การพักผ่อน ที่อยู่อาศัย ยา

General Motive: แรงจูงใจทั่วไป คือ แรงจูงใจที่มีต่อสิ่งเร้าส่งผลในเชิงจิตวิทยา (Psychological)

ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น หรือ ความใหม่ ความแปลก และแตกต่าง จากสิ่งที่มีอยู่เดิม รวมถึงหนึ่งในเครื่องมือทำการตลาด Sale Promotion: ลด แลก แจก และแถม

Secondary Motive: แรงจูงใจขั้นทุติยภูมิ คือ แรงจูงใจที่อยากเป็นที่ยอมรับของสังคม แรงจูงใจในการมีพลังอำนาจเหนือกว่าบุคคลอื่นๆ แรงจูงใจที่ทำให้ค้นพบตัวเองหรือความเข้าใจในชีวิต ความปลอดภัยทางด้านร่างกาย/จิตใจ และสถานะทางสังคม